Projektová činnost

 

Vypracujeme Vám kompletní Projektovou dokumentaci pro Váš nový dům i jeho rekonstrukci. Od prvopočáteční Studie, přes Projekt pro stavební povolení, až po Prováděcí dokumentaci.


Nabízíme spolupráci ve všech fázích projekce:

  • Studii, která vytváří jasnou představu o zamýšlené stavbě. Její dispoziční, rozměrové, výškové uspořádání, dále řeší vnitřní ergonomii stavby a způsob užívání, určujekonstrukční systém domu a jeho umístění na pozemku i celkový vzhled. Výkresová část (1:200; 1:100), která je doplněna Průvodní zprávou, lze navíc použít pro Žádosti o územní plánovací informaci.
  • Projekt pro stavební řízení, který zpracovává studii a stavbu řeší v rozsahu vyžadovaném stavebním ůřadem a dotčenými orgány. Podrobněji se zabývá budovou z hlediska stavebního, konstrukčního, materiálového i funkčního. Výkresová část (1:100; 1:50) je doplněna podrobnou Technickou zprávou a často několika nezbytnými projekty specialistů, případně zprávami z provedených průzkumů pozemku.
  • Prováděcí projekt, který řeší detaily stavby a práce jednotlivých řemesel. Je nezbytný při stavbě obtížných konstrukčních systémů, nebo při použití speciální stavební technologie. Tato část projekčních prací slouží především pro správnou a rychlou realizaci stavby. Nezbytnou součást výkresové dokumentace jsou detaily (1:25; 1:10; 1:5; 1:1) a technický popis.

 

 Osobní přístup ke klientovi je naší prioritou, neboť v domech, které projektujeme bydlíte Vy!

 Navrhováním staveb se zabývá tým našich projektantů / specialistů. Naše společnost pokrývá projekci zděných staveb, dřevostaveb sloupkového typu i staveb srubových. Úzce spolupracujeme s interiérovým designérem, specialistou přes tepelnou techniku a rozvody TZB, statikem, požárním specialistou, akustikem aj.

 

Rychlý kontakt

David Tůma, DiS.

tel: +420 608 018 349
e-mail: tuma@tuze.cz
Copyright © 2010 tuze s.r.o.