Zaměřování / Vizualizace

 

 Nabízíme zaměření stávajících budov a bytových jednotek pro pořízení dokumentů sloužících pro účely doplnění chybějící stavební dokemntace, pro pořízení podkladů k projekci nových rekonstrukcí, nástaveb a přestaveb, pro pasportizaci (tedy aktualizaci) podlahových ploch či pro Prohlášení vlastníka aj. 


 Zaměření je prováděno laserovými měřidly bez jakékoli manipulace s nábytkem nebo jiným vybavením bytu. Samotné zaměření jednoho bytu trvá cca 15 minut. Výsledkem je Výkresová dokumentace o dohodnutém rozsahu, ověřená autorizovanou osobou a podle potřeby doplněna Průvodní zprávou.

 

 Při návrhu stavby i dispozic lze zhotovit vizualizaci, tak aby vznikla co nejvěrnější představa o nové budově či interiéru. Často vytváříme několik variant barevného a prostorového řešení, čímž klient v součinnosti s projektantem získávají možnost ovlivnit konečné řešení projektu. Součástí vizualizace může být i virtuální video-prohlídka domu. 3D zpracování (vizualizaci) často vyžadují, jako součást projektové dokumentace, odbory památkové péče při změnách vzhledu budovy v památkově chráněných územích.

 


 


Rychlý kontakt

David Tůma, DiS.

tel: +420 608 018 349
e-mail: tuma@tuze.cz
Copyright © 2010 tuze s.r.o.