Reference

F. Kadlece 8 - rekonstrukce

Celková rekonstrukce činžovního bytového domu obsahovala opravu sklepních prostor, zřízení nového výtahu a vestavbu půdního prostoru pro dvě nové bytové jednotky včetně zateplení obvodového pláště objektu. Zaměření celého objektu pro zpracování projektové dokumentace a Prohlášení vlastníka. Vyřízení inženýringu pro stavební povolení. Rok 2011 - 2013.

Fialkova 240 - rekonstrukce penzionu

Přestavba penzionu spočívala v přístavbě apartmánu, skladu a dvou pokojů se sociálním zařízením včetně úpravy kanalizace, vodoinstalace a elektroinstalace. U rekonstrukce se zajišťovala veškerá projektová dokumentace potřebná k přestavbě a inženýringu stavebního povolení. Rok 2013.

Po Vodě - přístavba a přestavba RD

Rekonstrukce třípodlažního rodinného domu, která zahrnovala přestavbu stávajícího objektu a přístavbu další části domu. Vypracovaní prjektové dokumentace a zajištění inženýringu pro stavební povolení. Rok 2011 - 2012.

Sokolovská 186 - rekonstrukce střechy

Zajištění technického dozoru při rekonstrukci střešní konstrukce včetně krytiny a výměny okenních výplní u činžovního bytového domu. Dále pak poradenství při rekonstrukci.

Karlovy Vary, Ondřejovská - rekonstrukce bytu

Rekonstrukce bytové jednotky obnášela zaměření bytových prostor pro vypracování projektové dokumentace a navržení nového stavu bytu.

F. Kadlece 17 - rekonstrukce

Celková rekonstrukce činžovního domu včetně zateplení obvodového pláště objektu. Zaměření celého objektu pro zpracování projektové dokumentace a Prohlášení vlastníka a vyřízení inženýringu pro stavební povolení. Rok 2011 - 2013.

Vítkova 11 - zaměřování

U činžovního domu proběhlo zaměření užitné plochy bytových jednotek s následným zpracováním dat pro Prohlášení vlastníka. Rok 2013.

Vyšší Brod - rekonstrukce RD

K rekonstrukci rodinného domu byla zhotovena veškerá projektová dokumentace, která obsahovala přístavbu verandy, vestavbu podkroví včetně nové střešní krytiny a zateplení obvodového pláště. Dále pak vyřízení inženýringu stavebního povolení. Rok 2011.

Novákových 33 - rekonstrukce BD

Rozsáhlá rekonstrukce bytového domu obsahovala zřízení nového výtahu, půdní vestavbu čtyř bytových jednotek a zateplení obvodového pláště celého objektu. Pro rekonstrukci byla vypracována projektová dokumentace pro stavební řízení, včetně inženýringu.

Kotlaska - přestavba bytových jednotek

V bytovém domě prošla celkovou rekonstrukcí bytová jednotka a současně byl jiný byt rozdělen na dvě bytové jednotky. V této zakázce byla zařízena veškerá projektová dokumentace, včetně zařízení inženýringu. Rok 2012.

Kotlaska - nástavba BD

Vypracování studie a související projektové dokumentace pro nástavbu dvou nadzemních podlaží bytového domu. Rok 2012.

Slapy - rekonstrukce MŠ a ZŠ

Technický dozor investora a technická řešení více prací rozsáhlé rekonstrukce. Základní a Mateřské školy ve Slapech. Provedena výměna střechy a oken, zateplení a odvodnění celého objektu. Rok 2011 - 2012.

Velká Kunratická - přestavba ŘD

Návrh, inženýring stavebního povolení, výběrové řízení dodavatela stavby a technický dozor investora přestavby řadového rodinného domu. Rok 2011.

Slapy - úpravna pitné vody

Technický dozor investora pro stavbu úpravny pitné vody a obslužné lávky čerpadel pro obec Slapy. Rok 2012.

Říčany - novostavba RD

Kompletní dodávka projekčních prací a inženýringu územního rozhodnutí a stavebního povolení moderního rodinného domu. Rok 2012.

Sezimova 15 - rekonstrukce bytové jednotky

Návrh, technické řešení a zajištění kompletní rekonstrukce bytu v činžovním domě. Rok 2012 - 2013.

Pyšely - stavba RD

Kompletní projekční příprava stavby, včetně inženýringu územního rozhodnutí a stavebního povolení nového rodinného domu. Rok 2011 - 2012.

Nad Vltavou - rekonstrukce RD

Studie a projektová dokumentace pro rekonstrukci dvou pater rodinného domu, včetně autorského dozoru. Rok 2012.

Kolovraty - rekonstrukce RD

Technický dozor investora a návrh technického řešení kompletní rekonstrukce rodinného domu. Inženýring kolaudace objektu. Rok 2012.

Lipence - fasáda, plot u RD

Návrh a technický dozor investora pro zateplení rodinného domu. Návrh a autorský dozor při stavbě nového kovového oplocení u rodinného domu. Rok 2012.

Slapy - stavba ČOV

Technický dozor investora stavby nové nádrže čistírny odpadních vod 18,0 x 6,4 m o hloubce 4,2 m pro obec Slapy. Rok 2012.

Březová, Dobříš - stavba bytového domu a komunikace

Technický dozor investora stavby bytového domu s 12-ti byty. Inženýring kolaudace a změny užívání bytového domu z ateliérů na byty. Projekce a inženýring nového parkoviště pro 14 vozidel a obslužné komunikace. Řešení kolaudace chodníků a veřejného osvětlení. Vyřízení rozdělení pozemků. Rok 2012 - 2013.

Kojetice - nástavba u RD

Tvorba studie a projektové dokumentace včetně inženýringu stavebního povolení nástavby 2. nadzemního podlaží rodinného domu. Rok 2011.

Pod Labuťkou 7 - rekonstrukce bytového domu

Tento objekt prošel kompletní rekonstrukcí. Před projekčními pracemi proběhlo zaměření bytového domu a zhotovení statistického a geologického posudku na stavbu. Dále vytvořena dokumentace pro stavební povolení a vyřízení inženýringu.

Strachodovská - fasáda

Provedena vizualizace nového stavu obvodového opláštění budovy. Dále připraveny podklady pro řešení dispozic vnitřních prostor, projekt pro stavební povolení a vyřízení stavebního povolení pro daný objekt. Zajištěn technický a autorský dozor na stavbě a inženýring pro stavební povolení zateplení obvodového pláště.

V Holešovičkách - rekonstrukce vily

Kompletní rekonstrukce vily zahrnovala navržení a vizualizaci obvodového opláštění objektu a interiérové rozvržení prostoru. Dále pak byl zařízen inženýring a související podklady k stavebnímu povolení stavby. Rok 2011 - 2012.

Sokolovská 75 - rekonstrukce bytové jednotky

Rekonstrukce bytové jednotky v činžovním domě. Spolupráce s investorem od počátečních situačních návrhů až po asistenci při realizaci samostatné přestavby. Rok 2013.

Všechlapy - novostavba RD

U novostavby rodinného domu jsme zajišťovali veškerou projektovou dokumentaci pro získání stavebního povolení včetně souvisejícího inženýringu - vyřízení stavebního řízení. Během výstavby byl zajištěn autorský a technický dozor.

Vítkova 34 - rekonstrukce bytových jednotek

Rekonstrukce dvou bytových jednotek spočívala v částečné změně dispozic bytů, repasu okenních a interiérových dveřních výplní a vstupních dveří. Dále byly zřízeny nové rozvody inženýrských sítí včetně nové řešení ústředního topení a úpravy povrchů stěn, stropů a podlahovin. Naše práce spočívala v zaměření a zhotovení projektové dokumentace včetně zařízení inženýringu. Rok 2012 - 2013.

Novákových 23 - rekonstrukce činžovního domu

Úpravy v činžovním domě byly rozsáhlého typu, vestavba nového výtahu, zateplení obvodového pláště budovy a vestavba půdního prostoru. Přestavba prvního nadzemního podlaží na čtyři bytové jednotky. Zhotoveny studie k dalšímu použití pro stavební povolení a inženýring. Rok 2012 - 2013

Cholupice - novostavba dvojdomu

Výběrové řízení dodavatele stavby moderního rodinného dvojdomku a Technický dozor investora na části stavby. Rok 2012 - 2013.

Černětice - dřevostavba

Realizace. Rekreační dům postaven systémem "two by four" s úpravou konstrukce pro použití foukané tepelné izolace - Celulózového vlákna. Dům je založený na patkách s využitím tzv. "crawl space" . Fasáda je řešená s odvětrávanou mezerou překládanými modřínovými prkny.

Cerekvice

Projekt, vizualizace. Na střední dvoupodlažní budovu navazují dvě přízemní křídla s valbovou střechou. Střední část a západní křídlo bude využíváno jako administrativní sídlo stavební firmy a východní křídlo bude sloužit jako spalovna drobného domácího zvířectva. Před budovou vznikne parkoviště u zadní části bude rozptylová loučka.

Vlašský dvůr, ČK - restaurace

Řešení rozvodů energií a dispozic v kuchyni restaurace.

Na Hanspaulce - přístavba

Zhotovení studie, projektu pro stavební povolení a inženýring pro přestavbu zemních sklípků na sklady, kancelář a WC. Rok 2010

Plzeňská - rekonstrukce bytu

Vypracování studie řešení přestavby bytu včetně rozvodů. Rok 2009

Nová Paka - subdodávka, montáž domu

Dřevostavba postavená sloupkovým systémem s odvětrávanou modřínovou fasádou.

Cigánkova - prodejní buňka

Projekt umístění nové prodejní buňky. Spojením dvou modulových buněk a jejich napojení na energie (sítě) vznikne prodejní prostor malé administrativní agentury pro cizince (pasové fotografie, pojištění, povolení k pobytu aj.). Rok 2009

Milotická - nástavba

Studie proveditelnosti a následné projednání na příslušných úřadech. Nástavbou vznikne nové patro se třemi pokoji, čímž rozšíří byt a částečně zakryje terasu s vířivkou.

D.Břežany - subdodávka, modřínové peření

Montáž modřínové odvětrávané fasády. Modřínové prvky jsou ošetřeny olejem pro zvýraznění a zachování jeho nádherné barvy. V kombinaci se světlou natahovanou fasádou tvoří úžasný celkový vzhled domu.

Dobřichovice - dřevostavba na pilotech

Realizace dřevostavby založené na pilotech. Konstrukce domu je tvořena tzv. sloupkovým systémem, v interiéru bylo použito hrázděné zdivo pro zlepšení vnitřního klima a vytvoření akumulační stěny. Převážnou část vytápění zajišťují kachlová kamna, která v kombinaci s akumulační hrázděnou stěnou vytváří opravdové teplo domova.

Nám.Bratří Synků - přestavba bytu

Vypracování studie pro provedení rekonstrukce ložnice a koupelny v bytové jednotce. Rok 2008.

Husitská - pizzerie

Zaměření prostoru, vypracování několika variant studie, vypracování projektu pro stavební povolení, inženýring, účast při realizaci a kolaudaci.

Hostivice - přestavba podkroví

Vypracování studie pro rekonstrukci a přestavbu podkroví. Rekonstrukce stávající bytové jednotky a vybudování nové bytové jednotky. Zajištění technického dozoru investora při realizaci. Rok 2008, 2011

Bělohorská - rekonstrukce bytového domu

Projekt pro celkovou rekonstrukci bytového domu. Rok 2008.

Týniště nad Orlicí - přestavba na bytový dům

Celková studie možné přestavby průmyslového objektu na bytový dům s garážemi. Projekt, vizualizace. Rok 2007.

Chlumová - studie

Vytvoření vizualizací zamýšleného záměru včetně studie zastínění okolních budov.

Bubovice - rodinný dům

Spolupráce s klientem od prvopočáteční studie, přes vytvoření vizualizací, dokumentace pro stavební povolení a vyřízení inženýringu, až k vlastní realizaci stavby a její uvedení do provozu. Rok 2007

Loděnice - rodinný dům

Stavba rodinného domu dle požadavků klienta - od první čárky k projektu pro stavební povolení a jeho inženýring. Rok 2007

Ohaře - přestavba rodinného domu

Řešení studie, zajištění podkladů pro stavební řízeni a projektová dokumentace pro celkovou rekonstrukci rodinného domu s přestavbou půdních prostor na obytné podkroví. Rok 2007

Ballybrittas - montáž

Realizace montáže

Tullamore - montáž

Realizace montáže

Litvínov - rodinný dům

Kompletní řešení projektové dokumentace novostavby rodinného domu na zelené louce, včetně vizualizací a podkladů pro stavební řízení. Rok 2006.

Krasoňov - přestavba chaty

Kompletní řešení projektové dokumentace, vizualizací a podkladů pro stavební řízení pro přestavbu rekreační chatky. Jedná se o rozšíření o novou kuchyň a koupelnu s WC. Rok realizace 2006

Archaia - vizualizace

Vytvoření vizualizací pro archeologický výzkum. Vizualizace průzkumu na Náměstí Republiky - dnes pod obchodním centrem Paladium. Vizualizace náměstí ve Vodňanech a rekonstrukce techniky odlévání zvonů. Rok 2006

Nuselská - rekonstrukce bytu

Kompletní zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci bytové jednotky, včetně vizualizací a zhotovení podkladů potřebných pro stavební řízení. Při realizaci zajištění Technického dozoru. Rok 2006.

Rychlý kontakt

Telefon nebo email:
Oblast zájmu:
Bližší informace:
Copyright © 2010 tuze s.r.o.