Čisovice ZŠ a MŠ - přístavba tělocvičny, učeben, jídelny, kuhyně aj.

Projekční práce a inženýring rozsáhlé přístavby školy, kterou vznikla nová tělocvična, dvě nové učebny, byla rozšířena jídelna s kuchyní, byly modernizovány stávající třídy, byl vyřešen systém šaten i hygienického zázemí. Stavbu doplňují nové přípojky a chodníky. Kromě projektu pro provádění stavby byl vyřízen inženýring, bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele a stavba byla dozorována. 2017-2018

Fotogalerie


Rychlý kontakt

David Tůma, DiS.

tel: +420 608 018 349
e-mail: tuma@tuze.cz
Copyright © 2010 tuze s.r.o.